Gynekologie Jana Strmisková        Privátní gynekologická ambulance MUDr. Jana Strmisková

Nabízená péče

Nabízená péče:

preventivní gynekologické prohlídky zaměřené především na vyhledávání

předrakovinových stádií hrdla děložního

kolposkopické vyšetření děložního čípku

očkování proti rakovině děložního čípku

léčení akutních či chronických gynekologických onemocnění

antikoncepční poradenství, včetně možnosti vyšetření trombofilních mutací (vrozená

dispozice pro vznik trombózy, embolie, cévní mozkové příhody, event. srdečního infarktu)

zavedení antikoncepčních nitroděložních tělísek hormonálních i nehormonálních

možnost zasílání tzv. elektronického receptu uživatelkám pravidelné dlouhodobé medikace

a antikoncepce

vyšetření prsů, včetně možnosti vyšetření genů BRCA 1, 2 (vrozená dispozice pro rozvoj

rakoviny prsní žlázy)

standardní i nadstandardní prenatální péči (péči o těhotné), včetně možnosti konzultace

elektronickou poštou

screening Downova syndromu v 1. trimestru, spolupráce s akreditovanými centry s

možností superkonziliárního ultrazvuku

komplexní ultrazvukovou diagnostiku s možností fotodokumentace

konzultace a léčba v oblasti klimakteria (přechodu)

řešení problematiky úniku moči

vyšetření a léčba postmenopauzální osteoporózy

konzultace, vyšetření a event. léčba neplodnosti

používání gynekologických pomůcek na jedno použití (vyšetřovací zrcadla, cytobrushe,

atd.)

Smlouvy s pojištovnami: 111, 201,

211, 205, 207, 213

telefon +420 777 440 301